Tin cậy

City Racing 3D

apps
40.85MB
Tải về
Tải về 250k - 500k
Phiên bản 3.3.133 5 tháng trước

Mô tả của City Racing 3D

<b>#1 Free Physics 3D Car Racing game Proudly Presented!</b>

Bring fast driving experience to a whole new level! Incredible slim size, and support WiFi Multi-Player racing mode! Race the traffic! Be the king of street racing!

● Real Competition

Real cars, real tracks, real traffic racing with epic drift stunts. Climb up the leaderboards!

● Super Cars & Easy Controls

Big surprise for free nice cars and the test drive! Easy controls and great car selection

● Car Upgrades & Customize

Upgrade turbo engine, find the optimal tune for your car. Colorful paints and cool stickers

● WiFi Multi-Player Racing

#1 LAN Multi-Player Real-time Racing game on mobile!

● Global Rally Tour

Race around the worlds' most bustling metropolis like Tokyo, Paris, Chicago, London, Macao, Cairo, Hawaii, Chengdu, Arizona

● Many Racing Modes

Include Career, Elimination Tournament, 1 Vs 1, Time Trial

Free Clash Racing in City Racing 3D!

We'd appreciate to hear your suggestions and comments!

Like us at Facebook and stay tuned with all new features: http://www.facebook.com/CityRacing3D</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho City Racing 3D

4.4
136
5
92
4
20
3
16
2
3
1
5

Đánh giá City Racing 3D

Ngôn ngữ
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng apps
Cửa hàng apps 2.04M 1754.08M

Tải về các ứng dụng tương tự trên City Racing 3D

Thông tin APK về City Racing 3D

Phiên bản APK 3.3.133
Khả năng tương thích Android 2.3+ (Gingerbread)
Lập trình viên 3DGames


Tải về City Racing 3D APK
Tải về